Norsk otonevrologisk forening er en tverrfaglig forening for helsearbeidere med interesse for otonevrologi og vestibulære sykdommer. Foreningen ble stiftet i 2020 og arrangerte våren 2022 for første gang Vestibulære fagdager i Bergen i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

Norsk otonevrologisk forening skal bidra til å fremme otonevrologisk kompetanse ved å etablere et nasjonalt nettverk og spre informasjon samt stimulere til aktiviteter, samarbeid og forskningsprosjekt. Foreningen skal drive utadrettet virksomhet ved å arrangere og delta i kursvirksomhet. Foreningens faglige fokus er på det vestibulære systemet og dets sykdommer. Alle personer som er enige i formålet og som har betalt kontingenten, er medlemmer av foreningen.

Bli medlem!

Du kan melde deg inn i Norsk otonevrologisk forening ved å klikke på knappen og fylle ut innmeldingsskjemaet. Medlemskontingenten er 250 kroner per år. Som medlem vil du motta informasjon om foreningens arrangementer. Du vil også få rabatt på deltakeravgift til foreningens møter samt tilgang til foredrag holdt på møtene når disse blir lagt ut (under «nedlastinger» i toppmenyen).

Siste innlegg