Norsk otonevrologisk forening er en tverrfaglig forening for helsearbeidere med interesse for otonevrologi og vestibulære sykdommer. Foreningen ble stiftet i 2020 og arrangerte våren 2022 for første gang Vestibulære fagdager i Bergen i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

Norsk otonevrologisk forening skal bidra til å fremme otonevrologisk kompetanse ved å etablere et nasjonalt nettverk og spre informasjon samt stimulere til aktiviteter, samarbeid og forskningsprosjekt. Foreningen skal drive utadrettet virksomhet ved å arrangere og delta i kursvirksomhet. Foreningens faglige fokus er på det vestibulære systemet og dets sykdommer. Alle personer som er enige i formålet og som har betalt kontingenten, er medlemmer av foreningen.

Bli medlem!

Du kan melde deg inn i Norsk otonevrologisk forening ved å klikke på knappen og fylle ut innmeldingsskjemaet. Medlemskontingenten er 250 kroner per år. Som medlem vil du motta informasjon om foreningens arrangementer. Du vil også få rabatt på deltakeravgift til foreningens møter samt tilgang til foredrag holdt på møtene når disse blir lagt ut (under «nedlastinger» i toppmenyen).

Siste innlegg

 • Velkommen til Vestibulære fagdager!
  Denne uken braker det løs med Vestibulære fagdager i Bergen! Møtet er nær fulltegnet, og det blir et spennende faglig program! Som vanlig vil foredrag bli lagt ut elektronisk etter møtet, og vil være tilgjengelig for medlemmer og deltakere. Oppdatert program er lagt ut på: https://gyroconference.eventsair.com/vestibulaere-fagdager-2024/
 • Vestibulære fagdager 2024 – åpent for påmelding!
  Bruk denne lenken: https://gyroconference.eventsair.com/vestibulaere-fagdager-2024
 • Hold av datoene! Vestibulære fagdager 25. – 26. april 2024
  Vestibulære symptomer som svimmelhet og ustøhet er vanlige i befolkningen, og mange av våre pasienter har langvarige plager som kan opptre anfallsvis eller være konstant til stede. Årsakene til symptomene er gjerne sammensatte, og diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter med langvarige symptomer er derfor særlig utfordrende. Viktige diagnoser hos denne pasientgruppen er blant annet… Les mer: Hold av datoene! Vestibulære fagdager 25. – 26. april 2024
 • Oppdatert digital lærebok om svimmelhet
  Den digitale læreboken, som ligger gratis tilgjengelig på balanselaboratoriet.no, er oppdatert med nye tekster og bilder, bl.a. animasjoner som viser ulike typer nystagmus samt vertikal blikkdeviasjon (eng. skew) ved akutt vestibulært syndrom.
 • Lærebok – Fra svimmelhet til balanse
  Den norske læreboken Wilhelmsen K, Skøien AK, Tamber AL (red.). Fra svimmelhet til balanse – vestibulære sykdommer. Teori, undersøkelse og rehabilitering kan bestilles fra Fagbokforlaget. Les mer om boken her.