You are currently viewing 31st Bárány Society Meeting 2022

31st Bárány Society Meeting 2022

Det 31. møtet i Bárány Society ble holdt i Madrid 9. – 11. mai 2022. Før møtet var det satelittsymposium i Granada med fokus på basalforskning. Les mer på sidene til foreningen: https://www.barany2022.com