You are currently viewing Journal of Vestibular Research

Journal of Vestibular Research

Journal of Vestibular Research – Equilibrium & Orientation er dedikert til forskning på på det vestibulære systemet og dets sykdommer. De publiserer blant annet meget gode referanseartikler med diagnostiske kriterier for mange av de vestibulære sykdommene i samarbeid med The Bárány Society. Flere av disse artiklene er gratis tilgjengelige på tidsskriftets nettside.

https://jvr-web.org