You are currently viewing Svensk neuro-otologisk förening

Svensk neuro-otologisk förening

Svensk neuro-otologisk förening er en interesseforening som hører inn under den svenske øre-nese-halsforeningen, og har som formål å fremme fagfeltet neuro-otologi i Sverige. Foreningen har planlagt høstmøte den 29. – 30. september 2022.

http://www.svenskneurootologiskforening.se/index.htm