You are currently viewing Hold av datoene! Vestibulære fagdager 27. – 28. april 2023

Hold av datoene! Vestibulære fagdager 27. – 28. april 2023

Hovedtema: Vertigodiagnostikk

Svimmelhet og ustøhet er vanlige helseplager i befolkningen, som kan ha mange forskjellige årsaker. Diagnostikken kan noen ganger være utfordrende, og i mange tilfeller er det viktig å avgjøre om årsaken sitter i hjernen eller i det indre øret. Dette gjelder særlig pasienter som opplever akutt svimmelhet, som ofte kan skyldes ufarlige sykdommer i det indre øret, som vestibularisnevritt eller krystallsyke (BPPV), men som også kan være forårsaket av mer alvorlige sykdommer som hjerneslag. I disse tilfellene er rask diagnostikk og behandling avgjørende. Hos pasienter som opplever gjentatte anfall av svimmelhet, kan det være viktig å avgjøre om problemet skyldes øresykdom, som BPPV eller Menières sykdom, eller årsaker som vestibulær migrene, cerebrovaskulære hendelser (TIA) eller epilepsi. Disse sykdommene kan ha lignende symptomer, men krever helt ulik behandling og oppfølging. I behandling av BPPV og i rehabiliteringen av pasienter med langvarig svimmelhet er det viktig å kjenne til hvilke symptomer og funn som kan være tegn på mer alvorlig underliggende sykdom («røde flagg») og som tilsier at pasienten har behov for nærmere utredning i regi av fastlege eller spesialist.

De vestibulære fagdagene vil i 2023 fokusere på vertigodiagnostikk og samle foredragsholdere med ulik faglig bakgrunn for å belyse temaene fra ulike vinkler gjennom egne kliniske erfaringer og forskningsresultater. Noen temaer vil være:

  • Sentral og perifer vertigo
  • Praktiske øvelser i undersøkelsesteknikk
  • Vestibulær migrene
  • Akutt vertigo
  • Røde flagg ved behandling av BPPV og i vestibulær rehabilitering

Fagdagene vil som i 2022 bli avholdt i Bergen. Konferansested og detaljert program vil bli annonsert.

Legg igjen en kommentar