You are currently viewing Vestibulære fagdager fulltegnet med venteliste!

Vestibulære fagdager fulltegnet med venteliste!

De vestibulære fagdagene ble raskt fulltegnet i år, og det er derfor ikke lenger anledning til å melde seg på via nettsiden. Vi ser på mulighetene for å utvide antall deltakere. Det kan også tenkes at det er behov for å arrangere flere mindre møter eller parallelle sesjoner i årene som kommer. Kontakt derfor gjerne vår kursarrangør otonevro@gyro.no for å sette deg på venteliste, slik at vi får en oversikt over behovet og kan planlegge møtene våre best mulig videre.

Legg igjen en kommentar