You are currently viewing Oppdatert digital lærebok om svimmelhet

Oppdatert digital lærebok om svimmelhet

Den digitale læreboken, som ligger gratis tilgjengelig på balanselaboratoriet.no, er oppdatert med nye tekster og bilder, bl.a. animasjoner som viser ulike typer nystagmus samt vertikal blikkdeviasjon (eng. skew) ved akutt vestibulært syndrom.