You are currently viewing Hold av datoene! Vestibulære fagdager 25. – 26. april 2024

Hold av datoene! Vestibulære fagdager 25. – 26. april 2024

Vestibulære symptomer som svimmelhet og ustøhet er vanlige i befolkningen, og mange av våre pasienter har langvarige plager som kan opptre anfallsvis eller være konstant til stede. Årsakene til symptomene er gjerne sammensatte, og diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter med langvarige symptomer er derfor særlig utfordrende. Viktige diagnoser hos denne pasientgruppen er blant annet BPPV, PPPD, ensidig og bilateral vestibulopati, Menières sykdom, migrene og andre nevrologiske tilstander. Funksjonelle og psykiske faktorer spiller ofte en viktig rolle i sykdomsbildet.

De vestibulære fagdagene i 2024 har fokus på differensialdiagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter med langvarige vestibulære symptomer.

Innledningsforedraget holdes av psykolog Gerd Kvale som er internasjonalt kjent for sitt arbeid med svært kort, men intensiv, behandling av pasienter med langvarige helseplager som angst, tvangslidelser og post covid-symptomer. Hun ble sammen med sin kollega Bjarne Hansen kåret av Time Magazine til en av verdens 50 mest innflytelsesrike personer innen helsesektoren for sitt arbeid med et 4-dagers behandlingsopplegg for pasienter med tvangslidelse.

Fagdagene blir som i 2022 og 2023 avholdt i Bergen. Konferansested blir Høgskulen på Vestlandet, som har meget gode fasiliteter både for teoretisk undervisning og praktiske øvelser. Konferansehotell blir Scandic Bergen City der det også blir festmiddag torsdag kveld. Vi ser fram til et flott møte i Bergen, både faglig og sosialt!