Styret i Norsk otonevrologisk forening er etter årsmøte den 28.04.23:

  • Guttorm Eldøen
  • Frederik Kragerud Goplen (leder)
  • Ingerid Kleffelgård
  • Aina Paulsen
  • Niels Christian Stenklev
  • Kjersti Thulin Wilhelmsen (kasserer)