Styret i Norsk otonevrologisk forening er etter årsmøte den 29.04.22:

  • Guttorm Eldøen
  • Frederik Kragerud Goplen (leder)
  • Stein Helge Glad Nordahl (vara)
  • Niels Christian Stenklev
  • Anne-Lise Tamber
  • Kjersti Thulin Wilhelmsen (kasserer)
  • Britt Guri Ødegaard